Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Lediganslår socialhandledare 80% Tallbacken

Publicerad 3.11.2023 09:47 | Uppdaterad 3.11.2023 09:49

Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) lediganslår en tillsvidareanställning som socialhandledare 80% av heltid inom barnskyddet med nuvarande placering vid Tallbacken. Anställningen inleds enligt överenskommelse.

Länk till platsannonsen 

Publicerad 3.11.2023
Uppdaterad 3.11.2023