Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Lediganslår Personaladministratör 100%

Publicerad 16.1.2023 08:45 | Uppdaterad 16.1.2023 08:47

Som personaladministratör inom Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) arbetar du brett inom HR-området och stöder verksamheten i personaladministrativt arbete. Tjänsten är ordinarie med en arbetstid på 36,25 timmar per vecka och inleds enligt överenskommelse.

Publicerad 16.1.2023
Uppdaterad 16.1.2023