Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Lediganslår Löneadministratör 100%

Publicerad 9.3.2023 15:23 | Uppdaterad 9.3.2023 15:25

Som löneadministratör inom Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) handhar du hela löneprocessen från början till slut och fungerar även som stöd till de anställda i lönerelaterade ärenden. Anställningen är tillsvidare med en arbetstid på 36,25 timmar per vecka och inleds enligt överenskommelse.

Publicerad 9.3.2023
Uppdaterad 9.3.2023