Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Lediganslår Fastighetsingenjör 100%

Publicerad 22.5.2023 14:08 | Uppdaterad 22.5.2023 15:23

Som fastighetsingenjör inom Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) har du ett övergripande ansvar för förbundets fastigheter och stöder förvaltningen med sakkunskap i fastighetsärenden. 

Du kan ansöka till tjänsten här.

Publicerad 22.5.2023
Uppdaterad 22.5.2023