Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Lediganslår ånyo socialhandledare funktionsservice och sysselsättning

Publicerad 23.1.2023 11:55 | Uppdaterad 23.1.2023 11:56

Anställningen är tidsbunden under år 2023, med eventuell möjlighet till förlängning. Arbetstiden är 38,25 timmar per vecka.

Publicerad 23.1.2023
Uppdaterad 23.1.2023