Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Lediganslår ånyo socialarbetare vuxensocialarbete

Publicerad 24.1.2023 09:47 | Uppdaterad 24.1.2023 09:48

Tjänsten är ett familjeledighetsvikariat och inleds 27.02.2023 eller enligt överenskommelse och fortgår till 23.10.23 med möjlighet till eventuell förlängning. Arbetstiden är heltid, 37 h/vecka.

Publicerad 24.1.2023
Uppdaterad 24.1.2023