Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Lediganslår 3 vårdare vid Mariegatans gruppboende

Publicerad 23.1.2023 09:37 | Uppdaterad 23.1.2023 10:55

Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) startar upp en ny boendeverksamhet på Mariegatan och anställer därmed tre vårdare om antingen 100% eller 75%.

Publicerad 23.1.2023
Uppdaterad 23.1.2023