Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Förlängning av ansökningstid som vårdare 75 % och 100 % vid Tistelgränd

Publicerad 15.3.2023 08:45 | Uppdaterad 15.3.2023 08:49

Ansökningstiden för två tillsvidareanställningar som 75% och 100% vårdare vid Tistelgränds gruppboende förlängs till den 27.3.2023 kl.15:00. 

Publicerad 15.3.2023
Uppdaterad 15.3.2023