Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Förbundsstyrelsens protokoll 5-16.5.2023

Publicerad 19.5.2023 08:47 | Uppdaterad 19.5.2023 08:48

Förbundsstyrelsens protokoll från den 16.5.2023 har publicerats på webbplatsen.

Du kan ta del av handlingen under protokoll.

Du kan också ta del av protokollet på Kommunernas socialtjänst k.f., Skarpansvägen 30, Mariehamn.

Meddelandet är tillgängligt till 19.7.2023.

Publicerad 19.5.2023
Uppdaterad 19.5.2023