Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Förbundsstyrelsens protokoll 25.05.2021

Publicerad 28.5.2021 12:01 | Uppdaterad 28.5.2021 12:03

Förbundsstyrelsens protokoll från den 25.05.2021 har publicerats på webbplatsen.

Du kan ta del av handlingen under protokoll.

Du kan också ta del av protokollet på Kommunernas socialtjänst, Skarpansvägen 30.

Meddelande är tillgängligt 31.07.2021

Publicerad 28.5.2021
Uppdaterad 28.5.2021