Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Förbundsstyrelsens protokoll 15-27.11.2023

Publicerad 30.11.2023 13:41 | Uppdaterad 30.11.2023 13:42

Förbundsstyrelsens protokoll från den 27.11.2023 har publicerats på webbplatsen. 

Du kan ta del av handlingen under protokoll.

Du kan också ta del av protokollet på Kommunernas socialtjänst k.f., Skarpansvägen 30, Mariehamn.

Meddelandet är tillgängligt till 30.01.2024.

Publicerad 30.11.2023
Uppdaterad 30.11.2023