Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Förbundsstyrelsen sammanträder 28.09.2021

Publicerad 23.9.2021 12:51 | Uppdaterad 30.9.2021 10:19

Förbundsstyrelsen sammanträder den 28.09.2021 kl. 11.30 på Kommunernas socialtjänst, Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn.

Det justerade protokollet är tillgängligt till allmänt påseende på vår webbplats den 04.10.2021. 

Publicerad 23.9.2021
Uppdaterad 30.9.2021