Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Förbundsstyrelsen sammanträder 27.06.2022

Publicerad 22.6.2022 12:34 | Uppdaterad 22.6.2022 12:35

Förbundsstyrelsen sammanträder den 27.06.2022 kl. 11.30. 

Plats: Kommunernas socialtjänst, Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn.

Det justerade protokollet är tillgängligt till allmänt påseende på vår webbplats den 29.06.2022.

Publicerad 22.6.2022
Uppdaterad 22.6.2022