Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Förbundsstyrelsen sammanträder 27.04.2021

Publicerad 22.4.2021 14:52 | Uppdaterad 22.4.2021 14:55

Förbundsstyrelsen sammanträder den 27.04.2021 kl. 11.30.

Kommunernas socialtjänst Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn 

Det justerade protokollet är tillgängligt till allmänt påseende på vår webbplats den 28.04.2021

Publicerad 22.4.2021
Uppdaterad 22.4.2021