Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Förbundsstyrelsen sammanträder 25.05.2021

Publicerad 20.5.2021 13:22 | Uppdaterad 20.5.2021 13:27

Förbundsstyrelsen sammanträder den 25.05.2021 kl. 11.30.

Kommunernas socialtjänst, Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn.

Det justerade protokollet är tillgängligt till allmänt påseende på vår webbplats den 27.05.2021.

Publicerad 20.5.2021
Uppdaterad 20.5.2021