Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Förbundsstyrelsen sammanträder den 23.5.2023 kl. 10.00

Publicerad 19.5.2023 08:29 | Uppdaterad 19.5.2023 08:35

Förbundsstyrelsen sammanträder den 23.5.2023 kl. 10.00

Plats: Kommunernas socialtjänst, Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn.

Det justerade protokollet är tillgängligt till allmänt påseende på vår webbplats den 25.5.2023.

Publicerad 19.5.2023
Uppdaterad 19.5.2023