Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Förbundsstyrelsen sammanträder 20.09.2022

Publicerad 15.9.2022 13:53 | Uppdaterad 15.9.2022 13:54

Förbundsstyrelsen sammanträder den 20.09.2022 kl. 10.00. 

Plats: Kommunernas socialtjänst, Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn.

Det justerade protokollet är tillgängligt till allmänt påseende på vår webbplats den 22.09.2022.

Publicerad 15.9.2022
Uppdaterad 15.9.2022