Förbundsstyrelsen sammanträder 18.01.2021

Publicerad 13.1.2021 13:08 | Uppdaterad 16.1.2021 11:21

Förbundsstyrelsen sammanträder den 18 januari 2021 klockan 11:30 på Kommunernas socialtjänst, Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn.

Det justerade protokollet är tillgängligt till allmänt påseende på vår webbplats från 21.01.2021 hos Kommunernas socialtjänst k.f. samt http://www.kst.ax/protokoll  

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 30.04.2021