Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Förbundsstyrelsen sammanträder 16.11.2021

Publicerad 11.11.2021 14:55 | Uppdaterad 18.11.2021 15:03

Förbundsstyrelsen sammanträder den 16.11.2021 kl. 11.30 på Kommunernas socialtjänst, Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn.

Det justerade protokollet är tillgängligt till allmänt påseende på vår webbplats den 18.11.2021. 

Publicerad 11.11.2021
Uppdaterad 18.11.2021