Förbundsstyrelsen sammanträder 16.02.2021

Publicerad 11.2.2021 11:35 | Uppdaterad 11.2.2021 11:41

Förbundsstyrelsen sammanträder den 16 februari 2021 klockan 11:30 på Kommunernas socialtjänst, Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn.

Det justerade protokollet är tillgängligt till allmänt påseende på vår webbplats från 18.02.2021 hos Kommunernas socialtjänst k.f. samt http://www.kst.ax/protokoll  

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 30.04.2021