Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Förbundsstyrelsen sammanträder den 15.11.2022 kl. 11.30

Publicerad 10.11.2022 14:59 | Uppdaterad 18.11.2022 08:37

Förbundsstyrelsen sammanträder den 15.11.2022 kl. 11.30

Plats: Kommunernas socialtjänst, Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn.

Det justerade protokollet är tillgängligt till allmänt påseende på vår webbplats den 21.11.2022.

Publicerad 10.11.2022
Uppdaterad 18.11.2022