Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Förbundsstyrelsen sammanträder 14.06.2022

Publicerad 8.6.2022 09:00 | Uppdaterad 8.6.2022 09:01

Förbundsstyrelsen sammanträder den 14.06.2022 kl. 11.30. 

Plats: Kommunernas socialtjänst, Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn.

Det justerade protokollet är tillgängligt till allmänt påseende på vår webbplats den 16.06.2022.

Publicerad 8.6.2022
Uppdaterad 8.6.2022