Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Förbundsstyrelsen sammanträder 02.03.2021

Publicerad 25.2.2021 13:34 | Uppdaterad 25.2.2021 16:01

Förbundsstyrelsen sammanträder den 2 mars 2021 klockan 11:30

 Kommunernas socialtjänst, Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn.

Det justerade protokollet är tillgängligt till allmänt påseende på vår webbplats från 04.03.2021 hos Kommunernas socialtjänst k.f. samt http://www.kst.ax/protokoll  

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 30.05.2021

Läs mer om Förbundsstyrelsen sammanträder 16.02.2021

Publicerad 25.2.2021
Uppdaterad 25.2.2021