Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Förbundsstämmans protokoll 10.6.2022

Publicerad 13.6.2022 14:46

Förbundsstämmans protokoll från den 10.06.2022 har publicerats på webbplatsen.

Du kan ta del av handlingen under protokoll.

Du kan också ta del av protokollet på Kommunernas socialtjänst, Skarpansvägen 30. 

Meddelandet är tillgängligt till 13.08.2022. 

Publicerad 13.6.2022
Uppdaterad 13.6.2022