Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Förbundsstämman sammanträder 28.01.2022

Publicerad 12.1.2022 12:34 | Uppdaterad 12.1.2022 12:36

Förbundsstämman för Kommunernas socialtjänst k.f. sammanträder härmed enligt följande:

Tid: fredagen den 28.01.2022 kl. 13.00

Plats: kvarteret iTiden, konferensrum Klinten

Publicerad 12.1.2022
Uppdaterad 12.1.2022