Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Förbundsstämman sammanträder 25.11.2022

Publicerad 9.11.2022 15:47 | Uppdaterad 9.11.2022 15:51

Förbundsstämman för Kommunernas socialtjänst k.f. sammanträder enligt följande:

Tid: fredagen den 25.11.2022 kl. 13.00

Plats: kvarteret iTiden, konferensrum Klinten

Publicerad 9.11.2022
Uppdaterad 9.11.2022