Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that we are not responsible for any inaccuracies.

Förbundsstämman sammanträder 11.06.2021

Publicerad 28.5.2021 09:45 | Uppdaterad 28.5.2021 09:47

Förbundsstämman för Kommunernas socialtjänst k.f. sammanträder härmed enligt följande:

Tid: fredagen den 11.6.2021 kl. 13.00

Plats: Sjöfartsmuseet, auditoriet

Publicerad 28.5.2021
Uppdaterad 28.5.2021