Specialfritidshem Galaxen

Galaxen är specialfritidshem för barn och ungdomar som går i grundskolans träningsundervisning

Barnen är mellan 7-16 år gamla. Vi erbjuder en meningsfull fritid före och efter skolan under skoldagar, samt håller helt öppet under skolans lovdagar. Barnen ges möjlighet att, utifrån sina egna förutsättningar och förmågor få hjälp och stöd att utvecklas till aktiva, kreativa och trygga barn och ungdomar. På Galaxen skall det finnas utrymme för samvaro och gemenskap men även lugn återhämtning. 

  • Utevistelse, rörelse, skapande samt utflykter i närmiljön hör till veckans aktiviteter
  • Vi arbetar  med alternativ kommunikation, så som bilder, tecken som stöd, Ipad mm.
  • Vi strävar efter ett gott samarbete med skola, föräldrar och terapeuter och närvarar vid olika nätverksmöten. Vi välkomnar föräldrar till samtal om de önskar.