Metodhnadledare

Specialpedagogen har som främsta uppgift att handleda/ge stöd i pedagogiska frågor. Handledning/stöd ges till personal, enskilda omsorgstagare och till familjer. 

Specialpedagogen utbildar personal i bl a alternativ och kompletterande kommunikation samt kognitiva och specialpedagogiska metoder. Under längre eller kortare perioder arbetar pedagogen på enheterna som stöd för att utveckla arbetet med metoderna.

Inom området kommunikation används bl a bilder, föremål, ordbilder, gester, svenska med teckenstöd, samtalsmatta, dator, PECS, pekkarta, pratabok, seriesamtal och social berättelser. Exempel på kognitivt stöd och kognitiva hjälpmedel är bl a olika tidshjälpmedel, anpassade inköpslistor och recept, veckodagar i olika färger, uppmärkning av skåp, dagsplanering, arbetsbeskrivning och instruktioner.

I övrigt är specialpedagogen medlem i Kommunernas socialtjänsts ledargrupp och utbildningsgrupp. Specialpedagogen deltar även vid behov som sakkunnig i uppgörande och uppföljning av serviceavtal samt har ansvar för utvecklingsarbetet inom det specialpedagogiska området.