Integrerat arbete

Integrerat arbete är en form av daglig verksamhet inom Kommunernas socialtjänst.

Kan vara jobb enbart ute i det åländska samhället eller i kombination med en daglig verksamhet. Målet är att hitta en meningsfull sysselsättning.

Ca 16  personer jobbar självständigt enbart med integrerat arbete. Ca 8 personer jobbar någon dag i veckan självständigt inom integrerat arbete och någon dag i veckan på en daglig verksamhet. Arbetstiden varierar från 1 timme i veckan till 6 timmar per dag 5 dagar i veckan.

Arbetskonsulenten

  • kartlägger klientens önskemål och förmåga och söker därefter lämpliga arbesplatser. 
  • fungerar som handledare vid inskolning och gör därefter regelbundna besök. 
  • fungerar också som hanledare för kontaktpersonen ( eller övrig personal) på arbetsplatsen.
  • ordnar transporter till/från arbetet.
  • ordnar med lunchmöjligheter.
  • gör scheman för att förtydliga för de klienter som har hjälp av det.

Utmaningar

Vi erbjuder arbetskraften, vilket kan vara svårt när läget på arbetsmarknaden är kärvt. 

Klienten har ibland särskilda önskemål som kan vara svåra att tillgodose på arbetsplatsen. 

Klienterna kan tjäna upp till 12€  /dag skattefritt. Ersättningen för intregrerat arbete via Kommunernas socialtjänst är 7,20€  /dag. Arbetsgivaren kan utöver det erbjuda en ersättning.

Det har hittills inte varit aktuellt med någon "riktig anställning" bland de klienter som söker integrerat arbete via Kommunernas socialtjänst då de oftast inte är helt självständiga utan i behov av stöd i sitt arbete och arbetsuppgifterna ibland är konstruerade så att de passar personen.