Våra tjänster

Kommunernas socialtjänst k.f. leds av förbundsfullmäktige, som består av representanter från samtliga åländska kommuner och förvaltningen sköts av förbundsstyrelsen.

Omsorgskansliet sköter beredningen och verkställigheten av de ärenden som behandlas i förbundsstyrelsen och -fullmäktige. Ekonomikansliet ansvarar för bokföring, fakturering och löner.