Revisorer

Enligt förvaltningsstadgan 101 § och 103 § utser förbundsfullmäktige 3 revisorer och för var och en av dem en personlig ersättare.

Förbundsfullmäktige beslöt 21.04.2016 utse följande revisorer för mandatperioden 2016-2019:

Ordinarie: Ersättare:
Lundberg Magnus Mattsson Anne-Maj
Sjölund Erika    Wrede John
KPMG KPMG