Förbundsstyrelsen

Medlemmar i förbundsstyrelsen för åren 2020-2021

Karlsson, Runar ordförande
Sjögren Katrin, viceordförande

Ordinarie Ersättare
Karlsson Runar Danielsson Ewa
Sjögren Katrin Holmström Anna
Lindholm Gun-Mari Rothberg Johan
Jansson Roger Löthman Henrik
Eklund Ida Johansson Andreas
Fagerström Susann  Danielsson Niklas
Dreyer Christian  Lindfors Julia

Protokoll

29.06.2020
08.06.2020
18.05.2020
27.04.2020
31.03.2020
18.03.2020
25.02.2020
13.02.2020
23.01.2020