Förbundsstyrelsen

Medlemmar i förbundsstyrelsen för åren 2018-2019

Öfverström Clas, ordförande
Hambrudd Annika, viceordförande

Ordinarie Ersättare
Öfverström Clas, Mariehamn Lindfors Nina, Mariehamn
Andersson Ulla, Mariehamn Beijar Christian, Mariehamn
Landgärds Viveka, Mariehamn Söderlund Pernilla, Mariehamn
Ulenius Katarina, Föglö Lindman Gun, Brändö
Hambrudd Annika, Jomala Karlsson Rolf, Finström
Sundman Roger, Lemland Danielsson Niklas, Hammarland
Schütten Erik, Sund Fagerlund Miina, Finström 

Protokoll

23.01.2020