Förbundsstyrelsen

Medlemmar i förbundsstyrelsen för åren 2020-2021

Karlsson, Runar ordförande
Sjögren Katrin, viceordförande

Ordinarie Ersättare
Karlsson Runar Danielsson Ewa
Sjögren Katrin Holmström Anna
Dreyer Christian Rothberg Johan
Jansson Roger Löthman Henrik
Eklund Ida Johansson Andreas
Fagerström Susann  Danielsson Niklas
Eriksson John Lindfors Julia

Protokoll

18.05.2020
27.04.2020
31.03.2020
18.03.2020
25.02.2020
13.02.2020
23.01.2020