KST Förbundsstämman 1/2020

Publicerad 19/02/2020 - 10:46 | Uppdaterad 19/02/2020 - 10:47

Protokollet är justerat och finns till allmänt påseende från den 19.2.2020 hos Kommunernas Socialtjänst k.f kansli och http://www.kst.ax/omoss/omsorgsförvaltningen/forbundsstamman