KST Förbundsstämma

Publicerad 30/01/2020 - 13:13 | Uppdaterad 04/02/2020 - 09:51

Kommunernas socialtjänst k.f förbundsstämma  sammanträder 14.02.2020
Tid: 13:00
Plats: Kommunernas socialtjänst k.f
Besöksadress: Nyfahlers, Styrmansgatan 2 B 

Protokollet justeras och finns tillgängligt till allmänt påseende från den 17.02.2020
hos Kommunernas socialtjänst k.f kansli och http://www.kst.ax/om-oss/omsorgsforvaltningen/forbundsstamman