Förbundsstyrelsen

Publicerad 13/05/2020 - 13:03

Kommunernas socialtjänst k.f Förbundsstyrelsen sammanträder.

Tid: 18.05.2020  kl 11.00

Plats: Kommunernas socialtjänst k.f 

Besöksadress: Skarpansvägen 30 (KST kansli)

 

Protokollet justeras och finns tillgängligt till allmänt påseende från den 20.05.2020 på Kommunernas socialtjänst k.f kansli och på http://www.kst.ax/om-oss/omsorgsforvaltningen/forbundsstyrelsen