Förbundsstyrelsen

Publicerad 26/08/2020 - 12:53 | Uppdaterad 26/08/2020 - 14:04

Kommunernas socialtjänst k.f Förbundsstyrelsen sammanträder.

Tid: 31.08.2020 

Tid: kl 11.00

Plats: Kommunernas socialtjänst k.f ( Nyfahlers)

Besöksadress: Skarpansvägen 30 (KST kansli)

 

Protokollet justeras och finns tillgängligt till allmänt påseende från den 03.09.2020 på Kommunernas socialtjänst k.f kansli och på http://www.kst.ax/om-oss/omsorgsforvaltningen/forbundsstyrelsen