Förbundsstämma 2/2020

Publicerad 11/05/2020 - 13:16

Kommunernas socialtjänst k.f. förbundsstämma sammanträder Fredagen den 29.05.2020
Tid:  13.00
Plats:  Ålands sjöfartsmuseum, auditoriet
 

Protokollet justeras och finns tillgängligt till allmänt påseende från den 07.06.2020
hos Kommunernas socialtjänst k.f kansli och http://www.kst.ax/om-oss/omsorgsforvaltningen/forbundsstamman.