Förbundsstämma

Publicerad 16/11/2020 - 14:47

KST Protokollet 3/2020 är publicerat hos Kommunernas socialtjänst k.f. kansli och 

 och http://www.kst.ax/om-oss/omsorgsforvaltningen/forbundsstamman.

Tillbaka till anslagstavlan